Linköping - Sexuella trakasserier inom akademin


”Du är väldigt besvärlig” Sexuella trakasserier inom akademin

8 mars 2019 levandehåller Forum för genusvetenskap och jämställdhet #metoo genom att sätta fokus på sexuella trakasserier inom akademin. Under denna halvdag presenteras Genussekretariatets forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin, forskare diskuterar gråzoner och gränsdragningar kring trakasserier, och lägesbilden från i andra internationella kontexter varvas med nytt material om särbehandling och trakasserier vid Linköpings universitet. Arrangemanget inleds med en nyproducerad iscensättning av #Akademiuppropet som samlade 2 400 underskrifter mot sexuella trakasserier och sexism inom akademin. Varmt välkomna! Medverkande föreläsare: • Lisa Salomonsson, Örebro universitet • Gunilla Carstensen, Stockholms universitet • Eija Tuominen, University of Helsinki • Stina Backman, Linköpings universitet • samt en nyproducerad iscensättning baserad på #akademiuppropet (manus Dag Norgård, framförs av Stina von Sydow och Pontus Plaenge, Östgötateatern)

När: 8 mars 2019 13:00 - 8 mars 2019 16:00

Var: Key 1, Keyhuset, Campus Valla, Linköping / Linköping

Arrangör: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet