Internationella Kvinnodagen - Malmö Universitet


100 år med allmän rösträtt!

Öppen föreläsning med författare från antologin "Rösträttens århundrade"

Arrangör: Genusvetenskapliga kollegiet, Malmö Universitet

Internationella kvinnodagen 8e mars, 2019

Dags att fira men också att reflektera kring vad som krävs för att bevara och utveckla de rättigheter som många, inte minst kvinnorörelsen, har fört en kamp för.

Genusvetenskapliga kollegiet vid Malmö Universitet välkomnar till en öppen föreläsning och presentation av antologin: ”Rösträttens Århundrande”.

Medverkande författare, Ulrika Holgersson, Ulla Manns och Emma Severinsson kommer att presentera sina bidrag samt före en gemensam diskussion kring vad vi kan lära av kampen om rösträtten i en tid då demokratins principer ifrågasätts och sätts på prov.

Ulrika Holgersson: ”Rösträttens århundrande – ett bokprojekt”

Ulla Manns: ”Vad är det vi firar egentligen? Kvinnors rösträtt och demokrati ur ett kvinnorörelseperspektiv”

Emma Severinsson: ” Att ta vara på friheten. Populärkulturella föreställningar om rösträttens betydelse”

Efter föreläsningar och diskussion bjuder vi på snittar och bubbel!

Anmälan görs till Despina Tzimoula: despina.tzimoula@mau.se

Varmt välkomna!

Genusvetenskapliga kollegiet

Tid: 8e Mars, 2019, kl. 13.15-16 sal D222 (Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10).

16.30: Snittar och bubbel i sal A234.

När: 8 mars 2019 13:15 - 8 mars 2019 16:00

Var: Malmö Universitet, sal D222 (Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10) / Malmö

Arrangör: Genusvetenskapliga kollegiet, Malmö Universitet