Den radikala idén att kvinnor är människor


Feminismens historia 1789-2019

Sverige firar att kvinnor fick rösträtt för hundra år sedan. Men nästan alla samhällen har – under hela mänsklighetens historia – förtryckt kvinnor. Men hur har kvinnoförtrycket legitimerats? Och hur organiserade sig feminismen, från franska revolutionen 1789 och framåt? Hur lyckades feminismen få gehör för den radikala idén att kvinnor är människor? Hur har feminismen agerat gentemot andra förtryckta könsidentiteter och makthierarkier? Och slutligen, är kvinnohatet i dag på väg att återta initiativet?

Henrik Arnstad är historiker och vetenskapsjournalist.

När: 6 mars 2019 18:00 - 6 mars 2019 19:00

Var: Historiska museet Narvavägen 13-17 / Stockholm

Arrangör: Historiska museet