Workshop: Gjuta ett språk och ett ljus


Workshop med konstnärerna Fredrika Anderson och Åsa Norman!

Workshopen är gratis! Begränsat antal platser, anmäl senast 22/2 till caroline.malmstrom@artlabgnesta.se


Art lab Gnesta välkomnar till workshop i utställningen Solen skiner olika beroende på vädret – Åsa Norman

I utställningen görs försök att kasta ljus på 1200-talet, en tid som ofta omskrivs som mörk. Konstnären Fredrika Andersson är inbjuden att dela med sig av sitt arbete och sina kunskaper i att skapa skulpturer som i en förlängning blir tecken och språk från våra kroppar, och ljus att tända. Avgjutning av händer i algenat och stearin, alla deltagare tillverkar en skulptur. Inga förkunskaper krävs, gruppen hjälps åt genom alla steg i processen.

Ingen åldersgräns men små barn får gärna ha vuxet sällskap, vissa steg kräver lite fokus, till exempel att handha varmt stearin.

Dagen inleds med en kort presentation. Åsa berättar om utställningen och Fredrika visar bilder från sitt konstnärskap där hon bland annat har arbetat med just den här gjuttekniken.


Fredrika Anderson är bildkonstnär, utbildad vid Akademin Valand. Förutom det egna ateljéarbetet arrangerar hon seminarier, undervisar och skriver.

Åsa Norman arbetar som textilkonstnär och är utbildad vid HDK Steneby och Konstfack. Medlem och en av sex grundare i det feministiska konsthantverkskollektivet Den nya kvinnogruppen, DNK.


Läs mer om workshopen: http://www.artlabgnesta.se/workshop-fredrika-andersson-asa-norman/

Läs mer om utställningen: http://www.artlabgnesta.se/2019/01/11/solen-skiner-olika-beroende-pa-vadret-asa-norman/


När: 2 mars 2019 12:00 - 2 mars 2019 17:00

Var: Bryggerigränd 4 64631 Gnesta / Gnesta

Arrangör: Art lab Gnesta