Kvinnorna historien glömde


Har du hört talas om Aelia Pulcheria, den enda romerska kejsarinna som utövat makt under sin kejsares livstid? Eller Aphra Behn, 1600-talsspionen som blev den första engelska kvinna vi vet livnärde sig som författare, eller Napoleons skräck madame de Staël?

Om du inte känner till dem så är du inte ensam. Kvinnorna som påverkat historiens gång har ofta glömts bort, men kunskapen om dem lever kvar i arkiv, bibliotek och utgrävningsschakt. Under den här föreläsningen berättar Stefan Högberg, författaren bakom boken Kvinnorna historien glömde, om Pulcheria, Behn och de Staël. Fritt inträde. Arrangör: Lödöse museum.

När: 22 februari 2019 13:00 - 23 februari 2019 14:00

Var: Lödöse museum Museivägen 1 / Lösöse

Arrangör: Kvinnliga krigare