The EU – A Haven for Human Rights or a Hub for Nationalists?


Welcome to an interesting and much needed discussion on the future of the EU. Participants include European Parliamentary candidates and women human rights defenders from the Balkan countries.

The EU elections are fast approaching, in a time when the Union is faced with never before seen challenges. Brexit has shaken the foundation of the Union and the parliament is being used by nationalist and populist movements to consolidate their influence over European legislation and politics.

We should ask the question, can the EU continue to be an ally for women human rights defenders in the Balkans who are working for gender equality and a more just society?

Participants:

Irena Cvetkovikj, Coalition Margins Macedonia

Milica Mirazic, Reconstruction Women's Fund Serbia

Carina Ohlsson, Socialdemokraterna

Karin Karlsbro, Liberalerna

The seminar will be held in English.

Svenska:

Välkommen till en spännande och angelägen diskussion om EU:s framtid! I samtalet deltar kandidater till EU-parlamentet och kvinnorättsförsvarare från Balkan.

EU-valet närmare sig med stormsteg, samtidigt som Unionen står inför helt nya utmaningar. Brexit har skakat om hela EU och nationalistiska och populistiska grupper använder parlamentet för att stärka sitt inflytande över europeisk lag och politik.

Kan EU fortsätta att vara en pålitlig samarbetspartner för kvinnorättsförsvarare från Balkan som arbetar för ett mer jämställt och jämlikt samhälle?

Deltagare:

Irena Cvetkovikj, Coalition Margins Macedonia

Milica Mirazic, Reconstruction Women's Fund Serbia

Carina Ohlsson, Socialdemokraterna

Karin Karlsbro Liberalerna

Moderator: Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinna

Seminariet kommer att vara på engelska.

När: 22 februari 2019 09:00 - 22 februari 2019 10:00

Var: Europahuset Regeringsgatan 65 / Stockholm

Arrangör: Kvinna till Kvinna