Kan konsten rädda världen – är aktivism svaret på frågan?


Vad får konstnärer att välja bort en bekväm tillvaro och ta personliga risker ämnade att minska gapet mellan den rådande verkligheten och deras dröm om bättre värld?

Om detta samtalar:

Luisine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij, medlemmar i Pussy Riot

Adam Kraft, utan titel

Touka Voudoo, tatueringskonstnär och kroppsaktivist

Moderatorer: Johanna Garpe och Erik Gandini, professorer på Stockholms Konstnärliga Högskola

Måndag 18 februari, kl 17.30-19:00

Under Fontänen, framför Sergelgången på Sergels torg

Fri entré

(OBS: samtalet hålls på engelska)

Detta är säsongens första samtal i serien Kan konst rädda världen? som produceras av Forum/Debatt i samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola.

//

SEMINAR: Can art save the world – is activism the answer?

What triggers artists to opt out of a comfortable existence and take personal risks intended to reduce the gap between the prevailing reality and a dream of a better world?� �

Participants:

Lusine Djanyan and Aleksej Knedljakovsky, members of Pussy Riot

Adam Kraft, no title

Touka Voudoo, tattoo artist and body activist

Moderators: Johanna Garpe and Erik Gandini, professors at Stockholm University of the Arts

Monday 18 February, at 17:30–19.00

Under the fountain, Sergels torg

Free entrance

(Note: The seminar will be in English)

När: 18 februari 2019 17:30 - 18 februari 2019 19:00

Var: Forum/Debatt, Sergels torg 3 / Stockholm

Arrangör: Forum/Debatt och Stockholms konstnärliga högskola