Norrköping Roller Derby – Vi som kämpar i Norrköping


Norrköping Roller Derby är en inkluderande sportförening där alla är välkomna. Vi brinner för vår sport och för varandra.

Vi kommer prata om kampen om att bli tagen på allvar, att vår sport blir tagen på allvar. Att få nya perspektiv på sin kropp och dess värde. Kvinnor och icke binäras kamp mot normer och stereotyper.

OBS! Välkomna från kl 18.15 och framåt. Presentationen kommer att starta ca 18.40.

VI SOM KÄMPAR I NORRKÖPING – VÅREN 2019

Utställningen 100 % kamp – Sveriges Historia berättar om människor som kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Den blickar också tillbaka till den tid då våra mest grundläggande rättigheter ännu inte fanns i Sverige – och de människor som kämpat för rösträtt och rätten att leva, bo arbeta och älska på lika villkor.

I programserien "Vi som kämpar i Norrköping" kan du möta människor och organisationer som kämpar för samhällsförändringar idag. Torsdagar kl 18.15 i utställningen kan du möta följande organisationer:

7 feb Naturskyddsföreningen:

Kämpar för: Hållbart resande, klimatfrågor, parker och naturmiljöer

14 feb Norrköping Roller Derby:

Kämpar för: Att vår sport blir tagen på allvar, kvinnor och icke-binäras kamp mot normer.

21 feb Ekoturen:

Kämpar för: Biologisk mångfald och att människor ska få komma ut i naturen, lära sig mer om den och vilja värna den.

7 mars Försvara Strejkrätten:

Kämpar för löntagares rättigheter och är en partipolitiskt oberoende samling för att sprida information om och bilda opinion mot alla försämringar av de fackliga rättigheterna.

14 mars Imagine (what we can do):

Kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter och kultur genom olika projekt.

21 mars MÄN Norrköping:

Kämpar för att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. MÄN:s vision är en jämställd värld utan våld.

4 april Neuroförbundet:

Kämpar för neurologiskt sjukas rättigheter – rätten till arbete, rehabilitering, hjälpmedel och möjlighet att delta på egna villkor i ett tillgängligt samhälle.

11 april RFSL Norrköping:

RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra.

25 april Ett Norrköping för alla & Asylgruppen:

Ett Norrköping för alla kämpar lokalt för att motverka rasism och intolerans. Asylgruppen kämpar för flyktingar och asylsökandes rättigheter och en rättssäker asylprocess.

När: 14 februari 2019 18:15 - 14 februari 2019 19:45

Var: ARBETETS MUSEUM Laxholmen, / Norrköping

Arrangör: ARBETETS MUSEUM och Norrköping Roller derby