WomensWave - Women's March Anniversary


WOMEN’S MARCH arrangerar den tredje marschen

19 januari 2019 WomensWave

Temat är END VIOLENCE AGAINST WOMEN

1 av 3 kvinnor utsätts för våld under sin livstid, enligt WHO. Det är för mycket. Allt för ofta normaliseras våldet och förblir ostraffat. Oavsett form och oavsett plats på jorden, så måste våldet upphöra! Vi tänker uppmärksamma dessa orättvisor och kämpa för att stoppa våldet mot kvinnor.

Förutom det direkta våldet finns också institutionellt, indirekt våld mot kvinnor som ofta är sanktionerat av stater. Det är sociala normer, institutionella metoder och kulturella värderingar som straffar eller begränsar kvinnor under hela deras liv. Women's March Global kämpar mot allt detta.

Handikappade och rörelsebegränsade kvinnor är extra drabbade av våld.

Tillsammans med sex miljoner andra kvinnor och allierade kommer vi ännu en gång att fylla gatorna i städer runt om i hela världen när vi marscherar för kvinnors rättigheter och alla människors lika värde.

Efter det amerikanska presidentvalet 2017 marscherade sex miljoner människor runt om i världen i den största fredliga protesten i USAs historia. Det blev startskottet på ett år av många framgångar, inklusive metto-rörlsen i slutet på året. Men 2018 har innehållit många smärtsamma bakslag.

I EN TID AV MOTGÅNGAR OCH BAKSLAG SKA VI GENOM GEMENSKAP ENGAGERA NYTT MOD OCH KÄMPA FÖR EN MER RÄTTVIS FRAMTID!

När: 19 januari 2019 13:00 - 19 januari 2019 15:00

Var: Norrmalmstorg / Stockholm

Arrangör: Women's March Stockholm