Israel-Palestina-konflikten – det aktuella läget


Seminarium på ABF i Stockholm om situationen i Israel och Palestina.

Deltagare: Ann Dismorr, chef för UD:s Menaenhet

Thomas Hammarberg, riksdagsledamot, ämnessakkunnig och expert på mänskliga rättigheter, styrelseledamot i Socialdemokrater för tro och solidaritet

Evin Incir, biträdande internationell sekreterare för socialdemokraterna, tidigare Mellanösternhandläggare på Palmecentret.

Samtalsledare: Ulf Carmesund, internationell sekreterare, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (STS)

Pris: Ordinare 90 kr. Student, pensionär, arbetssökande 70 kr

När: 17 januari 2019 18:00 - 17 januari 2019 19:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41, / Stockholm

Arrangör: Socialdemokrater för tro och solidaritet och Olof Palme International Center