Volontärer sökes till kvinnojouren Moa


Upprop inför 2019 för volontärer till verksamheten

Är du intresserade av att vara ett stöd för kvinnor och barn som har utsatts för våld i nära relation. Då är du välkommen på informationsträff.

Uppdraget innebär att med värme och omtanke ge stöd och insatser som gör livet på jouren lite lättare för kvinnor och barn. Till exempel samtal över en kopp kaffe, följa med vid besök till läkare/bibliotek/handla m fl. Delta i sommarläger, grillkvällar, helgaktiviteter och, speciellt för barnen, ordna sagostunder/läxhjälp/spela spel/baka med mera.

”Du får introduktion i våldsfrågor och bemötande och blir en viktig länk i ett större team av volontärer. Tveka inte, ring idag. Vi behöver dig!”

Ta kontakt med Catarina 070-884 2109, alt 016-51 21 09. info@kvinnojourenmoa.se

När: 16 januari 2019 17:30 - 16 januari 2019 19:30

Var: ABF Sörmland , Kungsgatan 14 / Eskilstuna

Arrangör: Kvinnojouren Moa