Vi stödjer demokrati i Sudan


[English below]

År 1989 tog Al-Bashir makten i en kupp i Sudan och sedan dess har landet varit i politisk oro kännetecknad av blodspillan, allvarligt missbruk av mänskliga rättigheter, sviktande ekonomi samt ständigt motstånd av demokrati, vilket hindrar möjligheten för anständigt liv för människorna i Sudan.

Vi står härmed tillsammans i strid mot den status quo som råder och ställer oss bakom de sudanesiska invånarna för:

  1. Omedelbar avsättning av Al-Bashirs regering

  2. Statlig reform grundad i demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, som syftar till att betjäna folket

English:

Since 1989 when Al-Bashir seized power in a coup in Sudan and the country has been in ever worsening political turmoil characterised by shed of blood, severe human right abuses, failing economy and incessant obscurement of democracy hindering decent living conditions for the people of Sudan.

We hereby stand together in defiance of the status quo and join the voice of Sudanese people for:

  1. Immediate resignation of Al-Bashir's government

  2. Governmental reform grounded in democratic values and human rights; that aims to serve the people

Date: Saturday, the 12th of January 2019, kl 13:00-15:00 Place: Raoul Wallenbergs torg

När: 12 januari 2019 13:00 - 12 januari 2019 15:00

Var: Raoul Wallenbergs Torg, Raoul Wallenberg Utca / Stockholm

Arrangör: Vi stödjer demokratin i Sudan