Sälj inte våra hem!


Vad händer på Marconigatan? Göteborgs Stads bostadspolitik tränger undan hyresgäster från sina hem. Det kommunala bostadsbolaget Poseidon är i färd med att sälja ut tre hyreshus i Frölunda. I gengäld får Göteborgs Stad mark att bygga nya bostäder på.

Mahasti Hashemieh, boende på Marconigatan och medlem i Alla ska kunna bo kvar, kommer berätta om situationen på Marconigatan i Frölunda och dom senaste turerna kring utförsäljningen av de 300 hyreslägenheterna där.

Därefter följer ett samtal om bostadskrisen, allmännyttans förändrade roll i samhället och Göteborgs Stads nya taktik att sälja ut allmännyttans lägenheter för att bygga nytt.

Fika kommer bjudas på.

När: 13 december 2018 18:00 - 13 december 2018 20:00

Var: Viktoriahuset - Folkets Hus, Linnégatan 21 / Göteborg

Arrangör: Allt åt alla Göteborg