Rädda hyresrätterna - upp till kamp 2019


Mot alla försök att ombilda allmännyttan och genomföra marknadshyror!

Uppvakta politikerna utanför Stadshuset med oss.

För många unga och äldre utan höga inkomster eller eget kapital är en hyresrätt fortfarande den enda chansen till en trygg bostad, som i klimatkrisens spår dessutom borde vara den mest gynnade. Ändå är ingen boendeform mera orättvist behandlad än dagens hyresrätter, jämfört med de ägda bostäder eller bostadsrätter som systematiskt favoriseras genom låga skatter och generösa avdrag. När därför det nya blågröna styret i Stockholms stadshus vill ombilda och sälja ut allmännyttan i ytterstaden samtidigt som borgerliga riksdagspartier vill driva igenom “fria” marknadshyror, är detta ett oerhört hot mot Sveriges hyresgäster. Ytterst få ledande politiker har heller lyft ett finger mot de hutlösa hyreshöjningar efter ofta illa utförda renoveringar och de nyproduktionshyror som redan idag plogar för “marknadshyror”.

Att delar av allmännyttan redan tidigare har privatiserats och tillåtits bli bli feta spekulationsobjekt för världens största riskkapitalbolag, som Blackstone-ägda Hembla (f d D. Carnegie & Co), är ett skriande monument över bostadens förvandling från en social rättighet till en handelsvara.

Detta är en utveckling som vi lovar varandra att bekämpa. Vi kräver en ny social bostadspolitik med kraftigt ökat inflytande för hyresgästerna, som kan garantera allas rätt till goda och klimatsmarta bostäder med hyror som vi har råd med. Rika erfarenheter från tidigare strider mot ombildningar visar att ett målmedvetet motstånd har goda möjligheter att vinna!

När: 12 december 2018 09:00 - 12 december 2018 13:00

Var: Stockholm Stadshuset / Stockholm

Arrangör: Ort till Ort, Förorten mot våld - FMV Förening ...