Tillväxthetsens sista visa


I Sverige fortsätter ekonomin att visa på god tillväxt med en högre BNP-utveckling än genomsnittet i andra EU-länder. Vi konsumerar som aldrig förr och den starka utvecklingen är kopplad till hushållens konsumtion.

Samtidigt skriver forskare på uppdrag för FN i en hållbarhetsrapport att ekonomierna ”behöver ändra sättet som energi, transporter, livsmedel och bostäder produceras och konsumeras”. För att nå klimatmålen ‪på 1.5 grader måste det till en radikal systemförändring som på allvar förändrar hur vi lever och förhåller oss till vår planet.

Hur ska vi bemöta klimatkrisen och uppnå målen? Är det möjligt att samtidigt fortsätta sträva efter oändlig tillväxt?

Medverkande: Gudrun Schyman

Fler talare tillkommer.

När: 24 november 2018 11:00 - 24 november 2018 11:45

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm och Feministiskt initiativ