Suffocating the movement - Shrinking space for women’s rights


En stark feministisk rörelse är den enskilt viktigaste faktorn för att förbättra kvinnors rättigheter. I många länder har kvinnorättsorganisationers utrymme minskat drastiskt. Det krympande utrymmet för organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter har blivit politisk verklighet för det civila samhällets organisationer globalt. Kvinnorättsförsvarare drabbas hårt – de blir hotade, sexuellt trakasserade och uteslutna.

Välkomna till ett samtal där vi berättar om de viktigaste resultaten från Kvinna till Kvinnas rapport "Suffocating the movement Shrinking space for women’s rights", som bygger på enkätsvar från 123 kvinnorättsförsvarare från 32 länder. Samtalet följs av en diskussion med framstående kvinnorättsförsvarare.

Samtalet hålls på engelska.

Moderator: Marika Griehsel, journalist

I panelen: Shahla Ismayil, Azerbaijan Elizabeth Ncube, Zimbabwe Sylvie Ndongmo, Cameroon Eva Zillén, Kvinna till Kvinna

När: 17 november 2018 14:30 - 17 november 2018 15:30

Var: Stockholmsmässan Mässvägen 1 / Stockholm

Arrangör: Kvinna till Kvinna