Visning av nya Nationalmuseum ur ett genusperspektiv


Visning av nya Nationalmuseum ur ett genusperspektiv torsdagen 15 november kl 17:00. För medlemmar i föreningen Genus i museer.

Margareta Gynning är feministisk forskare på Nationalmuseum och en av de intendenter som ansvarat för de nya samlingspresentationerna när Nationalmuseum återöppnat efter fem års renovering. Visningen utgår ifrån två salar i museet som innehåller konst från ca 1870-1910. Gynning fokuserar på frågor kring kosmopolitism, konstnärsrollen med fokus på kvinnor och nationalism kring sekelskiftet 1900.

Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen, Stockholm

När: 15 november 2018 17:00 - 15 november 2018 18:30

Var: Nationalmuseum Södra Blasieholmshamnen / Stockholm

Arrangör: Genus i museer och Nationalmuseum