Porr, prostitution och människohandel - en manlig rättighet?


Mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor och flickor är ett av världens allvarligaste samhälls- och folkhälsoproblem, samt ett av de tydligaste människorättsbrotten. Människohandel, prostitution och pornografi tillhör de mest brutala och avhumaniserade kräkningarna mot kvinnors rättigheter. De här tre delarna av en kvinnohatande industri står i total motsats till allt vi arbetar för gällande jämställdhet, anti-rasism och mänskliga rättigheter.

Välkommen på ett seminarium om en industri som kränker, skadar och förtrycker kvinnor, hur konsumtionen och konsekvenser av den ser ut och hur vi kan förebygga den. Med utgångspunkt i den grundläggande rättigheten att leva ett liv fritt från våld berättar Talita och Unizon om sina unika stödverksamheter för flickor och kvinnor och om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Deltagare i seminariet: Rebecka Andersson och Hanna Nordberg, Unizon, Meghan Donevan och Peter Söderström, Talita

Tid: 15 nov kl 13:00 - 14.30 Lokal: T6 Arrangörer: Talita och Unizon

När: 15 november 2018 13:00 - 15 november 2018 14:30

Var: MR-dagarna Karlbergsvägen 66 A / Stockholm

Arrangör: Unizon och Talita