Mänskliga Rättighetsdagarna 2018


Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. I år äger Mänskliga Rättighetsdagarna rum på Stockholmsmässan i Älvsjö, 15-17 november.

Tid Registreringen öppnar: Torsdag 15 november: 08.00 Fredag 16 november: 08.00 Lördag 17 november: 09.00

Program: Torsdag 15 november: 09.00-17.30 Fredag 16 november: 09.00-17.30 Lördag 17 november: 10.00-17:00

Utställningsytan: Torsdag 15 november: 09.00-17.30 + mingel i delar av utställningen fram till 19:30 Fredag 16 november: 09.00-17.30 Lördag 17 november: 11.00-16.00

Inträde Fri entré till utställaryta och miniseminarium 15-17 november.

FRI ENTRÉ LÖRDAG 17 NOVEMBER Fri entré till allt program lördag 17 november - registrera dig. Det går även att registrera sig på plats.

Garderobsavgift 35 kr för dig som vill hänga in din jacka.

Tillgänglighet Alla lokaler är anpassade för rullstolsburna och det finns tillgång till anpassade toaletter. Vi är dock medvetna om att det kan bli mycket folk i och mellan samtliga lokaler vilket kan försämra möjligheten att röra sig obehindrat. Vid serveringarna i Flavour Kitchen (entrétorget) samt vid Foodtrucken (utställarhallen) finns lägre diskar för beställning. Hörslinga finns vid våra scener och i seminariesalar. Fråga volontärer eller tekniker i salen om du vill ha hjälp med att förstå hur slingorna fungerar. Behöver du ledsagare kan du vända dig till tillgängliga volontärer i informationsdisken under MR-dagarna. Programmet i punktskrift kan hämtas i informationsdisken under MR-dagarna. Stora delar av programpunkter teckenspråkstolkas, se program för vilka.

När: 15 november 2018 09:00 - 17 november 2018 16:30

Var: Stockholmsmässan Mässvägen 1 / Stockholm

Arrangör: MR-dagarna