Varför tillåts rasistiska organisationer i Sverige?


Forum för Afrikastudier och Upsala Nya Tidning anordnar ett samtal om rättsliga, politiska och moraliska förutsättningar för en lag mot rasistisk organisering. Forskare, kulturpersonligheter och opinionsbildare möts i ett initierat och viktigt samtal om hur demokratin och det öppna samhället kan skydda sig mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism.

DELTAGARE: Ingrid Helmius, universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet; Mohamad Hassan, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande samt kommunalråd (L), Uppsala kommun; Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig Integration & Mångfald, Axfoundation, medgrundare MeR Barnkultur; Heléne Lööw, docent i historia, Uppsala universitet; Peter Nobel, jur dr, fd generalsekreterare i Svenska Röda Korset, fd expert i FNs rasdiskrimineringskommitté; och Evin Ismail, ledarskribent Arbetarbladet, doktorand i sociologi, Uppsala universitet

MODERATORER: Sten Hagberg, professor i kulturantropologi, föreståndare Forum för Afrikastudier, Uppsala universitet; och Maria Ripenberg, debattredaktör och ledarskribent, Upsala Nya Tidning

Fritt inträde.

När: 12 november 2018 18:15 - 12 november 2018 20:00

Var: Uppsala universitet Dag Hammarskjölds väg 7 / Uppsala

Arrangör: Uppsala Forum for Africa Studies