Grundutbildning "Engagera dig sexualpolitiskt"


Nu ordnar RFSU Stockholm grundutbildning för alla sina medlemmar! Det här är utbildningen för dig som är medlem i RFSU och vill lära dig mer om hur du kan engagera dig i sexualpolitik.

Vilken roll spelade RFSU för att preventivmedel skulle bli lagliga i Sverige? Vad betyder egentligen ordet sexpraktiker? Och hur går jag tillväga för att engagera mig i RFSU och ordna aktiviteter?

Utbildningen tar upp RFSU:s roll för sexualpolitiken i Sverige både historiskt och idag, och ger dig chans att diskutera med andra engagerade och spåna fram aktiviteter som ni vill göra under året.

Det enda som krävs för att få gå utbildningen är att du är medlem i RFSU Stockholm.

Utbildningen är gratis och de bjuder på lunch och fika under lördagen samt fika under söndagen.

När: 10 november 2018 10:00 - 11 november 2018 13:00

Var: RFSU Stockholm Alsnögatan 7 / Stockholm

Arrangör: RFSU Stockholm