Tidskriften MANA releasefest


Mana är en antirasistisk tidskrift som rapporterar, undersöker, analyserar och väcker debatt kring frågor som rör rasism och antirasism, social mobilisering, global fördelningspolitik, migration och asylpolitik – i Sverige och i resten av världen. Med deras intersektionella perspektiv och fokus på strukturell rasism är dem en viktig arena för antirasistisk kultur- och idédebatt i Sverige. De ger röst åt erfarenheter av migration, etniskt/politiskt/religiöst/sexuellt förtryck och berättar också om antirasistiskt motstånd. De vill bidra till att subjektiva erfarenheter av rasism blir en del av det offentliga samtalet och fördjupa samtalet om hur rasismen påverkar såväl människors vardagsliv som de ekonomiska, sociala och politiska strukturerna.

Tid: fredag 9 november kl 18.00 (mingel från kl 17.00) till ca kl 22.00 då Restaurang Tavernan stänger Plats: Arenan i MKCs utställning "En för alla, alla för vem?" Fri entré

Panel: historikern Robert Nilsson Mohammadi som varit temaredaktör för numret tillsammans med Mångkulturellt Centrums forskare Edda Manga och konstvetaren Tanja Schult.

Författarsamtal: Mariama Jobe, har tidigare jobbat som poet, projektledare och förläsare men har nu retirerat tillbaka till författarskapet. Hon kom ut med sin debutbok SANNU detta år i april.

Musik: Pouran Djampour, Simon Brynte och Fredrik Sahlman bjuder på akustisk musik. Det politiska möter det melodiska. Välkända låtar får nya innebörder och publiken beträder en sfär av nuvaro.

Med sitt senaste nummer startar Mana en diskussion om hur antirasister på olika vis kan engagera sig i minneskulturer utifrån exempel från Danmark, Sydafrika, USA och Bolivia. I första hand är vi intresserade av platser där minnen får fysisk form och bidrar till att ge landskapet innebörd och mening. Minnesmärken och aktiviteterna kring minnesmärken skapar landskapet och reglerar vilka som har förtur till olika platser. De påverkar uppfattningen om vilka erfarenheter och historier som anses trovärdiga, viktiga och av allmänt intresse. Minnesmärken kan därmed motverka situationen att erfarenheter av rasism trängs bort från offentliga samtal. De skapar samtidigt platser där våra personliga berättelser kan bli en delad historia. Minnesmärken är potentiella baser för framtida mobiliseringar. En diskussion av dessa frågor kommer att inledas av historikern Robert Nilsson Mohammadi som varit temaredaktör för numret tillsammans med Mångkulturellt Centrums forskare Edda Manga och konstvetaren Tanja Schult.

Blackbox: Pausa från minglet ett par minuter och kolla lite på youtube-kanalen SNAAACKET, "En talkshow på youtube där du möter människor som inte alltid ges plats i tv-rutans trånga utrymmen". #SNAAACKET

I de olika "snacken" samtalar Wendy Francis bland annat med: Amalia Alvarez, Nachla Libre, Melody Farshin, Fardosa Abdalla, Nattalie Ström, Rami Al-Khamisi.

Dessa avsnitt kommer att finnas tillgängliga att se och lyssna på (med hörlurar) under hela kvällen. Deras nästa tre avsnitt är planerade att spelas in i Botkyrka. SNAAACKET kommer också att finnas på plats och diskutera och/eller svara på frågor.

När: 9 november 2018 17:00 - 9 november 2018 22:00

Var: Mångkulturellt centrum i Fittja Värdshusvägen 7 / Stockholm

Arrangör: Tidskriften Mana och Mångkulturellt centrum i Fittja