Bestämmer du vad du äter?


Arrangörer: Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh

Nätverket Makten över maten: Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Förbundet Sveriges Småbrukare och Svalorna Indien Bangladesh.

En stor del av den mat vi idag äter kommer från storjordbruk och produceras av globala matföretag. Det är inte hållbart i längden. Inte för vår planet eller oss människor och djur som bor på den.

Under sommarens värme och torka har många insett hur sårbart storjordbruket är för klimatförändringarna och hur snabbt förutsättningarna för vår matproduktion kan komma att ändras. Med den pågående diskussionen om Sveriges krisberedskap har allt fler också fått upp ögonen för vårt allt större beroende av importerad mat, samtidigt som vår inhemska produktion minskar.

Intresset och viljan att äta lokal och hållbart odlad mat ökar i snabb takt, men möjligheten till att odla på detta sätt är svårt och slutar för många i ett snår av regler och höga kostnader. Utvecklingen till ett mer hållbart jordbruk motarbetas av såväl företag som politiker med globala handelsavtal som istället premierar mer global handel och högre subventioner till storjordbruk.

Så vem är det egentligen som bestämmer vad du ska äta? Hur påverkar företagen vad vi får i oss och vad behöver vi göra för att ställa om till ett hållbart jordbruk?

Detta ska vi försöka svara på under en dag med spännande föreläsningar och besök av lokala och internationella gäster och aktivister

När: 27 oktober 2018 11:00 - 27 oktober 2018 17:00

Var: Mitt Möllan Claesgatan 8 / Malmö

Arrangör: Flera