Arkiv och genusforskning - jubileumskonferens för KvinnSam 60 år


Bokade talare är:

Anna Nordenstam, universitetslektor inst. för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, samt professor vid inst. för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet: "Arkivets röst: Karin Westman Berg, litteraturforskare och pionjär inom svensk kvinnoforskning. "

Runar Jordåen, Førstebibliotekar Skeivt arkiv vid Universitetsbiblioteket i Bergen : "Å dokumentere ikke-normative kjønn og seksualiteter i Norge: Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen."

Hanna Markusson Winkvist, universitetslektor inst. för historiska studier vid Göteborgs universitet : "Kvinnopar i kvinnorörelsen. Gamla sparade papper blir ny historisk kunskap."

Silke Neunsinger, docent och forskningsledare Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek : "En värld av kvinnor."

Daniel Nyström, postdoktor, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet: "Om populärhistoriska biografier."

När: 26 oktober 2018 09:00 - 26 oktober 2018 16:15

Var: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek Renströmsgatan 4 / Göteborg

Arrangör: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek