Radikala arbetstidsmodeller för civilsamhället


Detta frukostseminarium inom Thinkandacts seminarieserie #Detandraarbetslivet fokuserar vilka arbetstidsmodeller civilsamhället bör ha. Fungerar de arbetstidsmodeller som dominerar idag? Behövs radikalt andra synsätt och praktiska lösningar för att få ihop välmående med prestation, individ och organisation? Arbetsliv och fritid? Det finns forskning om hjärnan som visar att i kreativa yrkesroller så är 4-5 timmars effektivt arbete det optimala och att resten av arbetstiden bör vi använda åt annat, bland annat träning och annan återhämtning. Bör kollektivavtal ändras i grunden när det gäller synen på arbetstid, i syfte att främja välmående och högpresterande medarbetare? Finns det exempel på alternativa arbetstidsmodeller för civilsamhället som kan fungera?

Under seminariet presenteras och diskuteras ett antal olika aktuella försök med nya synsätt och modeller för ett hållbart arbetsliv. RFSU Stockholms verksamhetschef Noah Elstad, Arbetsgivaralliansens förbundsdirektör Hans-Göran Elo, metodutvecklaren för LSU - Sveriges ungdomsorganisationers projekt HEL Erica Midfjäll samt Anders Wallner (som ledde ”Utredningen för hållbart arbetsliv över tid”) medverkar.

8.00-8.30 Fika och mingel

8.30-10.00 Seminarium

När: 24 oktober 2018 08:00 - 24 oktober 2018 10:00

Var: RFSU Stockholm Alsnögatan 7 / Stockholm

Arrangör: Thinkandact och RFSU Stockholm