Kunskapsworkshop om civilsamhällets pedagogiska innovationer


Vill du vara med och ta fram ny kunskap om hur civilsamhället utvecklar pedagogiska innovationer? Det kan handla om nytänkande metoder och verksamheter för kunskapsförmedling, nya grepp för att organisera lärandeprocesser eller nyskapande sätt att utveckla grupper. Då är du varmt välkommen till en workshop på Stockholms universitet den 24 oktober kl. 14-16!

De som bjuder in är Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet och Niklas Hill, doktorand vid Stockholms universitet, som båda forskar om innovationer i civilsamhället. Planen är att använda workshopresultatet i en forskningsartikel och samtidigt inspirera till praktisk utveckling inom området.

Tillgänglighet: Det finns hiss och rullstolsanpassat toalett. Åker du med färdtjänsten tar du med fördel ingången på Frescativägen 50 som ligger på byggnadens norra gavel.

När: 24 oktober 2018 14:00 - 24 oktober 2018 16:00

Var: Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54 / Stockholm

Arrangör: Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet