Maktspelet om vår mat


Arr: Makten över maten - Ett nätverk för matsuveränitet, Latinamerikagrupperna / SAL, Afrikagrupperna, Framtidsjorden

Ett samtal mellan inbjudna gäster från Syd, elever på Biskops Arnös Folkhögskola och lokala producenter. Kommer fokusera på vad matsuveränitet är, den globala livsmedelsproduktionen, dess implikationer för bönder i Syd samt vilka internationella lösningar det finns för att påverka de stora företagen som är drivande i dagens system.

Medverkande: • Lali Naidoo, chef för ECARP (East Cape Agricultural Research Project), arbetar för lantarbetares och småjordbrukares rättigheter i Sydafrika. • P M Mohan, ordförande för CIRHEP (Center for Improved Rural Health and Environmental Protection), landsbygdsekonom, utbildare och rådgivare i ekologiskt jordbruk i södra Indien. • Lola Esquivel är jordbrukare i kvinnokooperatitet Gloria Quintanilla i Santa Julia, Nicaragua. Hon jobbar tillsammans med sin organisation med att försvara småbrukares rättigheter, behov och möjligheter i Nicaragua. Hon är utbildad inom arbetsrättigheter, agroekologi och genus. • Vijay Jawlekar, ordförande i Srushtidnyan, NGO för utbildning och utveckling i hållbarhetsfrågor med säte i Mumbai. I Indien samarbetar de främst med skolor i Mumbai och Devrukhregionen söder om Mumbai. Vijays yrkesbakgrund är socialt arbete. • Prashant Shinde, teamledare för Srushtdinyans projekt, över bland annat Klimatambassadörer Mumbai-Stockholm och Mangroveprojektet. Prashants yrkesbakgrund är socialt arbete och miljöarbete.

OBS! Samtalet förs på engelska.

I nätverket Makten över maten ingår: Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Förbundet Sveriges Småbrukare och Svalorna Indien Bangladesh.

När: 23 oktober 2018 13:00 - 23 oktober 2018 15:00

Var: Biskops Arnö Nordens Folkhögskola Biskops Arnö vägen 30 / Bålsta

Arrangör: Flera