Visning: Fokus Sápmi


Utställningen "Fokus Sápmi" visar ett urval av samiska föremål, i ett historiskt sammanhang och knyter även an till nutiden. Vi har tagit del av ny forskning kring samernas historia, och visar även exempel på nutida samiska kulturella uttryck.

Utställningens producent Sofie Bergkvist visar och berättar mera! Visningen ingår i entréavgiften. Entréavgifter: Vuxen 90 kr, pensionär 70 kr, student 45 kr. Barn och unga t o m 18 år samt Kulturens medlemmar har fri entré.

När: 21 oktober 2018 14:00 - 21 oktober 2018 14:45

Var: Kulturen Tegnérsplatsen / Lund

Arrangör: Kulturen