Unveiling Postcolonial Europe from its margins


Bokpresentation och föreläsning om intern kolonialism

Unveiling Postcolonial Europe from its margins. Internal colonialism and subalternity in Northern and Southern Europe

Missa inte höstens stora gästföreläsning med VitKrit! Temat för denna termin är intern kolonialism. Lars Jensen, universitetslektor i interkulturella studier vid Institutet för kommunikation och humanistisk vetenskap vid Roskilde Universitet, och Carmine Conelli, doktor i internationella studier från universitetet L’Orientale i Neapel, diskuterar processer av intern kolonialism i Europa. De undersöker också hur forskningen i olika länder resonerar kring specifika företeelser av intern kolonialism.

Föreläsningen tar avstamp i den nyligen publicerade antologin Postcolonial Europe: Comparative Reflections after the Empires (2018), sammanställd av Lars Jensen, Julia Suárez-Krabbe, Christian Groes och Zoran Lee Pecic. Med utgångspunkt i olika humanistiska discipliner och med exempel från en rad europeiska länder behandlar boken frågor om europeisk identitet, hur den har skapats i samband med koloniala makter, och hur imperialismens historia påverkar Europa som koncept i en globaliserad värld.

Efter en inledande presentation av Lars Jensen kommer Carmine Conelli att presentera sin forskning med utgångspunkt i kapitlet “Challenging the Domestic Colonial Archive: Notes on the Racialization of the Italian Mezzogiorno”.

Antologin Postcolonial Europe: Comparative Reflections after the Empires finns att låna på Universitetsbiblioteket.

När: 18 oktober 2018 17:15 - 18 oktober 2018 19:15

Var: Sal H525, Lundgrensgatan 7, Humanisten / Göteborg

Arrangör: Vit Krit