Ett år efter #MeToo


Förra hösten spred sig #MeToo globalt och uppmärksammade de sexuella övergrepp och trakasserier kvinnor och icke-binära världen över utsätts för.

RFSU Uppsala och MÄN Uppsala vill fortsätta dialogen som startades genom att bjuda in till en eftermiddag med föreläsningar, panelsamtal och filmvisning där de stora strukturerna - men också det personliga och privata - lyfts fram.


Kl. 11.30 DÖRRARNA ÖPPNAS

Kl. 12.00-13.00 FEMINISTISKA JURISTSTUDENTER UPPSALA Sexualbrott och samtyckeslagen

Den 1 juli trädde den nya samtyckeslagen i kraft, med grundprincipen att allt sex som inte är frivilligt är olagligt. Feministiska Juriststudenter Uppsala berättar om den omdebatterade lagstiftningen, varför statistiken över fällande domar i sexualmål sett ut som den gjort samt vilka förändringar som lagändringen förväntas innebära i praktiken.

Kl. 13.15-14.00 ANTONIO BASALA (FREDENS HUS) Skolan och #MeToo

Under 2018 har Fredens Hus arbetat med fler än tusen elever i över femtio skolor med att motverka sexuella trakasserier. I denna interaktiva föreläsning kommer deltagarna få ta del av hur en sådan workshop kan se ut, vad elever i högstadiet har för inställning till #MeToo och skolans fortsatta arbete mot sexuella trakasserier.

Kl. 14.15-14.45 ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅN UPPSALA

En föreläsning om sexuella trakasserier utifrån Diskrimineringslagen och vad Antidiskrimineringsbyrån kan göra när någon blivit utsatt.

Kl. 15.00-16.00 PANELSAMTAL OM MACHONORMER OCH IDROTT Alán Ali (förbundsordförande MÄN), Marco Vega (föreläsare om maskulinitetsnormer) och Odin Lindell (f.d. spelare Uppsala Basket)

Hur motverkar och förebygger vi den machokultur som genomsyrar många idrotter? Hur bereder vi väg för ett mer jämställt idrottande? Detta samtal mellan Marco, Odin och Alán kommer att utgå från deras egna upplevelser av elitidrott och machokultur. Samtalet kommer att beröra kulturer och attityder inom idrotten och belysa de strukturer och förutsättningar som begränsar kvinnor och icke-mäns möjlighet att delta på samma villkor som män.

Kl. 16.15-18.15 FILMVISNING “HJÄRTAT” (2018) Populärkulturen har länge haft en given roll vid gestaltningen av det intima. Därför visas en film med innovativ porträttering av sex och relationer som får publiken att fundera kring sina egna föreställningar och beteenden.

"Mika och Tesfay. Hon fotograf, han musiker. Båda up-and-coming. Första riktiga kärleken. Men det finns en osynlig konflikt, en onämnbar skam. Ett maktspel där reglerna ändras i takt med musiken på festerna i Göteborg, Stockholm och på Ibiza. Bortom allas blickar och förskönande filter döljer sig en kall verklighet om vems hjärta som får bestämma över den andras liv. I sin debutlångfilm river regissören, skådespelerskan och auteuren Fanni Metelius upp förutfattade meningar om vad som får vår puls att slå snabbare." (TriArt, 2018)


Datum: Lördag 13 oktober 2018 Tid: 12.00-18.15 Plats: Grand Entré: GRATIS

Evenemanget genomförs i samarbete med studieförbundet Sensus.

När: 13 oktober 2018 12:00 - 13 oktober 2018 18:15

Var: Grand Trädgårdsgatan 5 / Uppsala

Arrangör: MÄN Uppsala, Sensus Uppsala, RFSU Uppsala