Romska kulturdagar 9-12 okt 2018


É Romani Glinda bjuder in till Romska kulturdagar En rad av seminarier om och med romer 9-12 Oktober 2018 Gratis inträde

Program: Tisdag 9 oktober Invigning och rundvandring av romska minnesplatser I kölvattnet efter det arkeologiska projektet i Stadens utkant, som ledde till en utgrävning av den romska boplatsen i Flaten, kommer nu en minnesmärkning av flera boplatser i Stockholm. Fred Taikon har i ett tjugotal år sett att många romska boplatser inte längre finns kvar och har talat om att dessa måste minnes märkas på något sätt. Staden har förlorat ett romskt kulturarv genom att bygga över dessa platser. I en skrivelse till staden och berörda stadsdelsförvaltningar har hans begäran mottagit och nu kommer man den att 9 oktober inviga fyra informationsskyltar på respektive boplats.

Flaten (Flatenvägen), invigs av Ann Margarethe Liv och Ewa Larsson. Där bjuds det på värmande kaffe och macka. 11.00-12.00

Ekstubben (ca 500 meter längre fram) 12.15-12.40

Hammarbytäppan (Garagevägen) 13.00-13.30

Tanto (Tantogatan 26 under tåg bron) klockan 14.00. På Tanto erbjuds en rundvandring i Fred Taikons bardomsfotspår. De bjuder på något varmt.

En buss plockar upp intresserade vid Skarpnäcks tunnelbanestation klockan10:20 med avresa 10:50. Bussen följer med till samtliga ställen och avslutar rundresan på Tanto. Givetvis går det bra att ta sig på egen hand till de enskilda plasterna.

Onsdag 10 oktober Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd i Stockholm Stad, inviger Romska kulturdagar 2018. 10.00

I stadens utkant Sammanfattning av projektet “I stadens utkant” och samtal med arkeologen Anna Arnberg om projektet i Stadens utkant och vad det har betytt. 10.15-11.00

Samtal med Stockholm Stad angående romska minnesmärken Efter gårdagen rundvandring av gamla romska boplatser samtalar vi med Victoria Callenmark, stadsdelsdirektör för Skarpnäcks stadsdelsförvalt-ning, och Anna Brodow Inzaina, producent från Stadsmuseet, om vikten av att synliggöra romernas historiska närvaro i staden. 11.15-12.00

Gamla bilder berättar Tillsammans med Hansi Friberg och Vedel Demeter blickar vi tillbaka in i romernas vardag och fest mellan 40-60 talet i Sverige. 13.00-13.45

Den nationella minoritetslagstiftningen Lennart Rohdin presenterar sina slutsatser från sin utredning och betänkandet om en starkare minoritetspolitik. 14.00-14.45

Romsk litteratur och läromedel Tillsammans med Baki Hasan från språkrådet debatterar vi frågan om vikten av romsk litteratur och nya former för att skapa romska läromedel. 15.00-15.45

Torsdag 11 oktober Kaffe och macka serveras 9.40

Diskriminering Annika Heikkinen från Sensus studieförbund talar om diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter. 10.00-11.00

Gamla kortfilmer om romer Vi går igenom gamla journalfilmer och diskuterar hur man gestaltade romer och deras situation. Det finns en balansgång mellan romantisering och skapandet av negativa stereotyper. 11.15-12.00

Berättartraditioner i olika romska grupper Fred Taikon och Nuri Selim pratar om varför berättartradition var en så stark del av den romska kulturen och problematiserar hur dagens levnadsätt kan påverka denna del av romernas kulturarv. 13.00-13.45

Sagostund för alla åldrar Fred Taikon och Nuri Selim återberättar sina respektive farsföräldarars gamla sagor. 14.00-14.45

Romska ballader Romsk musik är känd över hela värden, men även i den romska musiken finns det genrer som många inte hört tidigare. Kom och lyssna på Svarta Safirers bandledare sjunga romska ballader. 15.00-15.45

Lär dig sjunga på romska Nu har du tillfälle att smaka på både nya ord och nya rytmer. Kom och lär dig grunderna i romsk sång under ledning av Svarta Safirers bandledare. 16.00-16.45

Fredag 12 oktober Kaffe och macka serveras 9.40

Traditionella sagor ur ett romskt perspektiv Det är viktigt för romska barn att känna igen sig i klassiska sagor och litteraturen. Kom till en workshop där vi tillsammans ger kända sagor en romsk identitet. 10.00-10.45

Filmvisning om Rosa Taikon Vi ser en ny intervju med konstnären och aktivisten Rosa Taikon, vars kost har ställs ut i hela värden. 11.00-11.45

Hur är det att vara dotter till Katizi?Samtal med Angelica Ström, dotter till Katarina Taikon, om sin barndom och uppväxt. 13.00-13.45

Vem var Rosa Taikon? Angelica Ström berättar om sin mosters engagemang och hur hennes konst kommer att förvaras i framtiden och synliggöra den romska hantverkstraditionen. 14.00-14.45

Hur skriver man om smärtsamma berättelser? Berit Kalander, författarinna och dotter till en överlevande från Förintelsen, samtalar med Mia Taikon om hur hon fick sin mor att berätta om sina upplevelser. 15.00-15.45

Boksläpp: Barnen på Tanto – Lådbilsrallyt Nu släpps det andra avsnittet i Fred Taikons barnbokserie om Barnen på Tanto. Denna gång får vi läsa om hur barnen på Tanto tävlade med sina självbyggda lådbilar. Vi kommer även att prata om kommande produktioner. 16.00-16.45

Musik och mingel med Witt Mihai och Ja-kob Silberstein. 16.45-17.30

Seminarierna är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Alla lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Reserveringar för eventuella ändringar i programmet. Programmet genomförs med stöd av Stockholms stads kulturförvaltning, Statens kulturråd och Stockholms länslandsting.

När: 9 oktober 2018 11:00 - 12 oktober 2018 19:45

Var: Sensus studieförbund Stockholm Torkel Knutssonsgatan 39 / Stockholm

Arrangör: É Romani Glinda och Sensus studieförbund Stockholm