Rudy Loewe – Sharing Knowledges


Rudy Loewe – Sharing Knowledges Vernissage fredag den 28 september kl 18

Utställningen Sharing Knowledges, i vilken Rudy Loewe, genom teckning och måleri, utforskar olika teman för organisering i våra gemensamma rum. Hur utformar vi strategier för att verka tillsammans och hur byggs en känsla av kollektiv gemenskap? Rudy är en konstnär och arrangör från London som använder sig av dessa erfarenheter och kunskaper som en språngbräda för att starta konversationer i gallerirummet. Under utvecklandet av Sharing Knowledges har Rudy Loewe spenderat tid i Sundbybergs stadsarkiv, mött och intervjuat lokalbefolkningen och hållit i teckningsworkshops för att dela berättelser om gemenskap.

Rudy Loewes Sharing Knowledges är den första utställningen i Marabourparkens Open Call – en årlig öppen ansökan att ställa ut i Marabouparkens BOX. Sharing Knowledges valdes ut av Marabouparkens rådgivande grupp som består av Elof Hellström, Shahram Khosravi, Marie-Louise Richards och Selam Tadele. En ny ansökan kommer att utlysas under Rudy Loewes utställning i höst.

Rudy Loewe är en visuell konstnär som arbetar med teckning, måleri och grafik. Hen är en historieberättare som använder sig av olika former av bildmakande som ett sätt att utforska komplexa sociala dynamiker och historier. Genom sitt arbete ifrågasätter Rudy vilken konst som kan rymmas innanför och utanför den vita kuben, och vem som har tillgång till dessa platser.

Hens praktik inbegriper ofta ett arbete med arkivmaterial och andra yrkesverksamma så som historiker och arkivarier. Den pedagogiska aspekten av Rudys arbete är inspirerat av teoretiker som bland andra bell hooks och Paulo Friere och deras idéer kring gemenskap och lärande.

I samarbete med ABF

När: 28 september 2018 18:00 - 28 september 2018 20:00

Var: Marabouparken Löfströmsvägen 8 / Sundbyberg

Arrangör: Marabouparken