Bokmässan torsdag 27 september


BIBLIOTEK – EN DEMOKRATISK RÄTTIGHET? (13.00) Regeringen har beslutat om en rejäl biblioteksboost de kommande tre åren. De tidigare nedläggningshotade folkbiblioteken ska nu påverka och stötta vårt demokratiska samhälle. Men hur? Samtal med Peter Alsbjer, regionbibliotekarie Örebro, Torbjörn Nilsson, bibliotekschef Malmö, Anja Dahlstedt, kulturchef Botkyrka, och Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet. Arrangör: Kulturrådet

SORG OCH HOPP MED ALMA-PRISTAGAREN (14.00) Jacqueline Woodson är årets mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och aktuell på svenska med romanen Brun flicka drömmer. Här samtalar Woodson med juryledamoten, kritikern och bibliotekarien Maria Lassén-Seger. Arrangör: Kulturrådet och ALMA

IDENTITET OCH INTOLERANS (16.00) Hur blir man en del av svenskheten? Arkan Asaad, Robert Hannah och Joel Mauricio Isabel Ortiz är alla aktuella med romaner om identitet, intolerans och Sverige. Här samtalar de med journalisten Parisa Amiri. Arrangör: Bokförlaget Nona och Norstedts

NÄTETS HATISKA BAKSIDA (16.00) Hur ska vuxna förhålla sig till barns och ungas nätnärvaro? Hur hanterar man den digitala världens baksidor, som mobbning och näthat? Youtubern Lisa "Misslisibell" Jonsson, kriminologen Maria Dufva, och författaren Per Lange samtalar med Ewa Thorslund, fd chef Statens Medieråd. Arrangör: Bonnier Fakta Bokförlaget Forum och B. Wahlströms Bokförlag

HAR DEN SVENSKA RASISMEN FÖRÄNDRATS? (17.00) Många vittnar om ett mer polariserat samhällsklimat med en ökande rasism. Hur har dagens svenska rasism(er) utvecklats och vad kan göras för att motverka dem? Idéhistorikern Lena Berggren, journalisten Christian Catomeris och statsvetaren Salem Yohannes samtalar med Lawen Mohtadi, journalist och förläggare. Arrangör: Forum för levande historia och Ordfront förlag

MELLAN RADERNA (17.00) Det subtila kvinnoförtrycket kan ta död på den mest engagerades glöd, göra den roliga tråkig och den smarta dum. Jenny Nordlander samtalar om särbehandling och förtryckande strukturer inom mediebranschen med journalistkollegorna Åsa Beckman och Johanna Frändén. Arrangör: Natur & Kultur

EN LEGENDAR SIAR OM JOURNALISTIKENS FRAMTID (17.00) Den undersökande journalistiken blir allt viktigare när förtroendet för de etablerade medierna minskar. Det är budskapet från Alan Rusbridger, chefredaktör på The Guardian under 20 år då tidningen blev världsledande inom den undersökande journalistiken. Arrangör: Föreningen grävande journalister

När: 27 september 2018 09:00 - 27 september 2018 18:00

Var: Bokmässan Göteborg Mässans gata / Göteborg

Arrangör: Bokmässan Göteborg