Halvdagskonferens: Manifest


Release och seminarium om det sociala arbetets förutsättningar och utmaningar

Plats: Orkanen, D131, Malmö universitet Tid: den 26 sept 9.15-12.00 Alla intresserade är välkomna!

Två nyutgivna och närbesläktade antologier presenteras och diskuteras.

Manifest – För ett socialt arbete i tiden (red. Magnus Dahlstedt & Philip Lalander), Studentlitteratur 2018.

Boken är ett tidsdokument i vilket ett trettiotal forskare i socialt arbete eller närliggande discipliner skildrar det samtida sociala arbetet i Sverige, dess potential och villkor, men också tillkortakommanden när det gäller att stötta de människor som av en eller annan anledning har det svårt. Ur boken: ”Vi som forskare vill med detta manifest verka för ett framåtsyftande förebyggande socialt arbete, såväl relationellt som strukturellt, med det övergripande siktet inställt på att minska människors sociala utsatthet för att på så sätt bidra till att många fler människor blir och känner sig inkluderade i samhället.”

Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work: Current and future challenges (red. Masoud Kamali & Jessica Jönsson), Routledge 2018.

This is the first book to comparatively explore the role of neoliberal reforms on social work and social policy across the Nordic welfare states. The richly theoretical and empirical chapters explore and illustrate the consequences of the dominance of neoliberal policies and provide an analysis of the effects of globalisation, glocalisation, welfare nationalism, symbolic violence and forced migration. The book provides valuable insights into the shortcomings of retreating welfare states in a time of increasing glocal social problems.

Av böckernas författare deltar: Magnus Dahlstedt, professor, Linköpings universitet, Masoud Kamali, professor, Mittuniversitet, Philip Lalander, Malmö universitet, professor, Erica Righard, biträdande professor, Malmö universitet, Tapio Salonen, professor, Malmö universitet, Tove Samzelius, doktorand, Malmö universitet, Marcus Herz, docent i socialt arbete, Malmö universitet.

När: 26 september 2018 09:15 - 26 september 2018 12:00

Var: SUSA - Social utsatthet och socialt arbete Nordenskiöldsgatan 8 / Malmö

Arrangör: SUSA - Social utsatthet och socialt arbete