Föredrag: Honligt, hanligt och allt däremellan


Jessica Abbott berättar om djur- och växtvärlden, varför det nästan alltid bara finns två typer av könsceller, men många olika parningsstrategier, samt hur könsskillnader utvecklas. Hur används kunskapen för att bättre förstå kön och genus hos människan?

När: 22 september 2018 14:00 - 22 september 2018 15:00

Var: Göteborgs Naturhistoriska Museum Museivägen 10 / Göteborg

Arrangör: Göteborgs Naturhistoriska Museum