Kurs i Psykisk Livräddning


Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning tar upp vad vi som vanliga medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Målgrupp: Kursen riktar sig till allmänheten, men lämpar sig även för ideella organisationer och olika typer av brukarorganisationer.

Innehåll: Det tas upp aktuell och grundläggande kunskap inom ämnet suicidprevention. Ämnesområden som: risk- och friskfaktorer, bedömning av suicidrisk, vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar, men framförallt hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt eget liv. Kursen består framför allt av föreläsningsmoment, men exempelfilmer och gruppdiskussioner förekommer också.

Kostnad: 400 kronor.

Litteratur och material: Förslag på litteratur till fördjupning kommer att ges i samband med kurstillfället.

När: 18 september 2018 17:30 - 18 september 2018 20:00

Var: Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6 / Göteborg

Arrangör: Suicidprevention i Väst, SPIV