Existentiell hälsa - samtalsgrupp


Att existera, att finnas till, är inte alltid så enkelt som det låter. Genom att dela tankar kring allmänmänskliga teman som tillhörighet, mening, tomhet, drömmar och rädslor kan vi göra det hela lite mer begripligt.

Till följd av WHO:s vidgade hälsobegrepp som nu förutom fysisk, psykisk och social hälsa även innefattar existentiell hälsa har behov av existentiella samtal mer och mer uppmärksammats även i Sverige. Denna studiecirkel hålls som en samtalsgrupp där vi släpper kraven på utveckling, prestation och resultat och istället lämnar plats åt existentiella dimensioner av livet. Vi träffas i en grupp med upp till nio deltagare vid nio tillfällen och behandlar ett specifikt existentiellt tema vid varje tillfälle. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs.

Samtalsledare Ida Hallgren är filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi.

Omfattning: 9 tillfällen, 18 studietimmar

Plats: Sensus Göteborg Drottninggatan 30

Pris:1400 kr

När: 5 september 2018 17:00 - 31 oktober 2018 18:30

Var: Sensus Göteborg Södra Hamngatan 29 / Göteborg

Arrangör: Mer Filosofi i Livet - Göteborg/Västsverige, Rent a Philosopher, Ida Hallgren, Sensus Göteborg