Negativt tänkande - "bättre blir det inte"


När är det positivt att tänka negativt och när är det negativt att tänka positivt? Vad utmärker en "negativ" tanke? Hur förhåller sig negativa tankar till negativa känslor och vad gör en känsla "negativ"? I denna kurs definierar och analyseras begreppet negativt tänkande och utvinner det bästa ur det negativa tänkandets guldgruva.

Ledare Ida Hallgren är leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi. Vid sidan om doktorandstudierna arbetar hon som filosofisk praktiker, dvs. med samtal om sådant som moraliska dilemman, existentiella frågor, politisk delaktighet eller uppgivenhet, värderingar och svåra beslut.

Kursinnehåll:

Tillfälle 1 Definitioner: negativt tänkande, positivt tänkande, kritiskt tänkande

Tillfälle 2 "Det ska inte vara lätt inte." Stoiker, smålänningar och andra experter i konsten att härda ut

Tillfälle 3 Allt är lidande - buddhismens grundbultar och vägen ur lidandet

Tillfälle 4 Cioran, Schopenhauer och andra av pessimismens tungviktare

Tillfälle 5 McMindfulness, quick-fix och depressionerna i hälsohetsens spår

Pris: 650 kr

När: 4 september 2018 18:00 - 2 oktober 2018 20:30

Var: Sensus Göteborg Södra Hamngatan 29 / Göteborg

Arrangör: Mer Filosofi i Livet - Göteborg/Västsverige, Rent a Philosopher, Ida Hallgren, Sensus Göteborg