Agroekofestival: makten över maten


För att göra motstånd mot den globala livsmedelsindustrin och lära oss om hur vi kan återta kontakten med jorden, maten och varandra anordnar Latinamerikagrupperna och Färnebo Folkhögskola folkhögskolekursen “Agroekofestival: makten över maten” under helgen 31 augusti – 2 september på vackra Sambruket i Skåne.

Att delta på lägret är gratis, men det tillkommer självkostnadspris för maten. Medlemmar i Latinamerikagrupperna (eller de som blir medlemmar innan kursen påbörjas) har möjlighet att ansöka reseersättning på upp till 500kr för resa t/r till kursgården.

När: 31 augusti 2018 17:00 - 2 september 2018 15:00

Var: Sambruket i Sösdalabygden Klockaregården, Norra Mellby /

Arrangör: Latinamerikagrupperna / SAL