Manifest mot det kluvna Sverige


När: 25 augusti 2018 13:00 - 25 augusti 2018 15:30

Var: Mynttorget / Stockholm

Arrangör: Landstormen