Vernissage/ Opening: A Debt of Times


A Debt of Times: Vernissage 24 augusti kl 18.00 Pågår: 25 augusti – 28 oktober 2018

Le Peuple qui manque / A people is missing (Aliocha Imhoff & Kantuta Quiros)

Hur avkoloniseras tiden? Utställningen A Debt of Times (En skuld av tid) är en undersökning av tidsmässig extraktivism, och av hur moderniteten har skapat ”tidsskulder”. Genom att konstruera historisk tid som ett mått på kulturellt avstånd, och genom att tillskriva de icke-västliga geografierna en påstådd och grundläggande fördröjning som de bör sträva efter att uppfylla, förvandlas de till ett slags ”historiens väntrum”.

I Europa har skuldkriser, men också en slags minnesmässig besatthet, lett till en social låneskuld av framtider, och en tidsmässig expropriering från kommande generationer. "The Impatients” (De otåliga) är en installation i form av en ”tidspolitisk” serie och en global undersökning; ett försök att samla icke-linjära skeenden och strategier som syftar till att radera tidens skuld.

Dryck och snacks kommer finns till självkostnadspris.

Le Peuple qui manque / A people is missing är en konstcuratorisk plattform baserad i Paris, Frankrike. Den grundades 2005 av Kantuta Quiros och Aliocha Imhoff, och verkar i gränslandet mellan samtidskonst och forskning.

När: 24 augusti 2018 18:00 - 28 oktober 2018 21:00

Var: Konsthall C Cigarrvägen 14-16 / Stockholm

Arrangör: Konsthall C