Release: Den kvinnliga tvåsamhetens frirum


Välkomna till en sprakande release av DEN KVINNLIGA TVÅSAMHETENS FRIRUM - KVINNOPAR I KVINNORÖRELSEN 1890-1960 av Eva Borgström och Hanna Markusson Winkvist (red.)

De bjuder in till en kväll med läsningar ur och presentation av boken. Mingelbuffé och dryck finns. Musikern Katarina A Karlsson uppträder.

Kvällen är den första i Textivals programserie DARLINGS som under hösten 2018 ämnar sätta fantastiska berättelser och litterära verk i centrum tillsammans med inbjudna författare, poeter, konstnärer, forskare och publicister.

Fri entré.

OM DEN KVINNLIGA TVÅSAMHETENS FRIRUM Under den moderna kvinnorörelsens tid uppstod ett frirum för samkönad kärlek mellan kvinnor. Idén om väninnekärlek bidrog säkert till möjligheten att skapa detta livsrum, men relationerna var inte bara platonska och de delade inte sina liv enbart av praktiska skäl. Författarna berättar om denna värld där kvinnor kunde välja varandra som sina käraste och visar dess betydelse för individerna, men också för de stora historiska sammanhangen.

Författare: Eva Borgström, Carina Burman, Beatrice Christensen Sköld, Lars Gårdfeldt, Ulla Manns, Lisbeth Stenberg, Eva Helen Ulvros, Anna Welander, Ulla Wikander och Hanna Markusson Winkvist.

Utkommer på Appell förlag i juli 2018

EVA BORGSTRÖM är professor i litteraturvetenskap, verksam vid Göteborgs universitet. Borgström har inom ett forskningsprojekt om kärlek mellan kvinnor som motiv i svensk litteratur bland annat gett ut böckerna "Berättelser om det förbjudna. Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935" och "Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur".

HANNA MARKUSSON WINKVIST är universitetslektor i historia, verksam vid Göteborgs universitet och forskar i huvudsak på ämnen som kronologiskt kretsar kring modern- och samtidshistoria med fokus på akademihistoria, genus och sexualitet. Markusson Winkvist har tidigare skrivit bland annat "Undantagsmänniskor : en svensk HBTQ-historia med utblickar i världen" tillsammans med Svante Norrhem och Jens Rydström.

KATARINA A KARLSSON är sångerska, kompositör och journalist. Hon har gett ut två cd där hon sjunger sin egen musik. Som journalist har hon arbetat på Sveriges Radio, framför allt i P2. Karlsson är också medlem i vokalgruppen RilkeEnsemblen.

När: 16 augusti 2018 19:00 - 16 augusti 2018 22:00

Var: Göteborgs Litteraturhus Lagerhuset, Heurlins plats 1 / Göteborg

Arrangör: Textival