HBTQ-rådets politikerutfrågning


Möt stadens ledande politiker! Hur vill partierna förbättra Göteborg som hbtq-stad? Vad har hänt sedan stadens hbtq-plan klubbades i januari 2017? Genomförs planen eller är det bara vackra ord?

HBTQ-rådet har i dialog med HBTQ-rörelsen samlat in frågeställningar att ta upp till politisk diskussion kring teman som utsatthet, mötesplatser, föreningsliv och kompetens.

Medverkande: Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Ann-Sofie Hermansson (S), Jonas Ransgård (M), Daniel Bernmar (V), Ulf Kamne (MP) samt representanter från Göteborgs Stads HBTQ-råd.

Arrangör: Göteborgs Stads HBTQ-råd Plats: GÖTAPLATSEN 3, Stadsbibliotekets trappscen Aktiviteten teckentolkas. Aktiviteten är gratis

När: 16 augusti 2018 16:00 - 16 augusti 2018 17:30

Var: Göteborgs stadsbibliotek / Göteborg

Arrangör: Göteborgs Stad