Försvara strejkrätten - Framåt Kamrater // Reclaim Pride


Förvara strejkrätten – Strike Back! Arbetarklassen är den drivande kraften i samhället. De är vi som jobbar på tågen, i skolorna, på sjukhusen. Det är vi som lägger vägarna, bygger husen, och tar hand om de äldre. Det är vi som producerar det värde som gjort kapitalistklassen rik - och sen är det vi som blir sjukskrivna på kuppen. Kapitalistiklassen behöver oss, vi behöver inte dem! Vårt effektivaste sätt att visa detta är genom strejken. Just nu hotas vår rätt att strejka och ta till andra stridsåtgärder på jobbet, liksom vår rätt att organisera oss fackligt på det sätt vi tror är bäst. Vad gör vi nu?

Fördjupa dig i strejkrättsfrågan och få info om Strike Back Stockholm, en aktionsdag lördagen den 25 augusti. Arrangör: Framåt kamrater – en socialistisk och feministisk organisation i Göteborg.

När: 16 augusti 2018 13:00 - 16 augusti 2018 13:45

Var: Fängelset Kålltorpsgatan 2 / Göteborg

Arrangör: Reclaim Pride GBG och Framåt kamrater