Arkivet i garderoben - Panelsamtal om queert kulturarv


Vad är queert kulturarv? Vad har marginaliserats respektive privilegierats när kulturarv tidigare samlats, bevarats och tillgängliggjorts? Hur bevarar vi spåren av lhbtqia-personers liv? Behövs det ett queert kulturarv för att skapa queer kultur i dag och i framtiden? Vad har queer kultur med hela samhällets kulturarv och framtid att göra?

Välkommen till ett samtal om dessa - och många andra - frågor, i kölvattnet av den kulturarvsdebatt som rasat de senaste åren och där strategier mot till exempel heteronormativitet har setts som något som hotar svenskt kulturarv.

Representanter från bland annat Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, Lesbiskt Arkiv, The Unstraight Museum och The Swedish Archive of Queer Moving Images diskuterar hot och möjligheter utifrån lhbtqia-perspektiv. Vi får också veta mer om deras tankar om queert kulturarv och om deras verksamheter. Samtalet kommer att modereras av Pia Laskar från projektet Unstraight Research och öppnas upp för frågor från publiken.

Tid: Onsdag 15/8 kl. 12.45-13.30. Plats: I hörsalen på Landsarkivet, Arkivgatan 9 A.

Panelsamtalet är ett samarrangemang mellan Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek och Nätverket kulturarv och den tvärvetenskapliga genusforskningen.

När: 15 augusti 2018 12:45 - 15 augusti 2018 13:30

Var: Riksarkivet - Landsarkivet i Göteborg / Göteborg

Arrangör: Nätverket för kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning och Moriska Paviljongen