Utställning: Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek


Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) samlar, ordnar, bevarar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer.

I den här utställningen i museets yta 45 kubik visas ett litet smakprov av de böcker, tidskrifter, fotografier, banderoller och annat som QRAB har samlat.

QRAB bildades utifrån behovet och begäret att ta tillvara på material som många gånger riskerar försvinna ur historien – berättelser om kroppar och kärlekar som dömts, gömts och glömts.

QRAB använder ”queer” som ett inkluderande begrepp som innefattar lesbiska, asexuella, intersexuella, transsexuella, bisexuella och homosexuella identiteter och erfarenheter.

Genom att göra dessa berättelser tillgängliga för aktivister, akademiker och allmänhet vill QRAB främja en historiemedvetenhet som kan inspirera till fortsatt kamp för alla människors rättigheter och fulla frihet.

QRAB:s samlingar förvaras på Landsarkivet i Göteborg, där du kan ta del av tusentals dokument från 1700-talet till idag.

När: 11 augusti 2018 12:00 - 26 augusti 2018 16:00

Var: Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek Mölndals stadsmuseum / Mölndal

Arrangör: Mölndals stadsmuseum