PUTNU sittstrejk för permanenta uppehållstillstånd


Uttalande:

PUTNU

Politikerna dåliga omdöme och Migrationsverkets vårdslösa hantering har kostat de ensamkommande ungdomar deras tonårstid, deras hälsa och i vissa fall livet. De som lovades en fristad här kunde inte veta att de i stället skulle bli en del av ett politiskt spel som trissat upp rasismen i hela samhället. Svenska folket vill och kan växa och välkomna, och har visat den styrkan och det ledarskapet igen och igen som politikerna saknat.

Den nya gymnasielagen som kulle ge ungdomarna en framtid här avfärdas domstolarna, ännu ett slag mot de redan utsatta som får vänta på vad som ska hända med deras liv. Den majoritet i riksdagen som röstade för lagen med ambition att lösa situationen för den här gruppen unga kan nu realisera den ambitionen med en långsiktig lösning.

Ingen vet hur många barn som har behandlats som vuxna i rättsosäkra asylprocesser. Att kastas mellan hopp och förtvivlan så länge är vad historieböckerna kommer kalla byråkratisk tortyr, och hela tiden växer skuggsamhället sig större med ungdomar som tvingas ut i hemlöshet, på bekostnad av allas trygghet. Flyktingbarn behandlas som vuxna och vuxna som flytt behandlas som värdelösa. Gränspolischefen själv säger att det är omöjligt att utvisa alla man inte gett uppehållstillstånd. Hur många år till?

Det enda rätta är det som är bäst för hela samhället, en långsiktig och rättvis lösning som gör det möjligt att bygga samhället tillsammans; permanenta uppehållstillstånd. #PUTNU !


Uppropet stöds av: - Elever mot utvisningar - Vi står inte ut - Ung i Sverige - Tillsammansskapet - Svenskt HBTQ initiativ Syd - Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar - Rfsl Stockholm - BUS - Barn och unga i Sverige - AKTTION - Aktivitet för integration - Föreningen Stöttepelare - Unga för Amnesti GBG

När: 6 augusti 2018 10:00 - 12 augusti 2018 22:00

Var: Mynttorget / Stockholm

Arrangör: Ung i Sverige och Tillsammansskapet