Queer gudomlighet under vikingatid


Redan för tusen år sedan verkar det ha funnits utrymme för queera och gränsöverskridande könsuttryck, framför allt i religiösa sammanhang. Följ med på en visning med Felicia Holmgren, arkeolog med master i genus och queer/transidentiteter under vikingatid.

Visningarna är gratis och behöver inte bokas, men platsbiljett hämtas i entrén.

100% kamp – Sveriges historia Utställningen handlar om de många rättighetskampernas Sverige. Om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung. Om kamp för rätten att bestämma över sin egen kropp och definiera sin egen könsidentitet.

I utställningen visas ett brev skrivet av Lili Elbe, som redan 1930 genomförde en könsbekräftande operation, den första i världen. Här finns även manuskriptet till boken Från man till kvinna – Lili Elbes bekännelser, som blev grund för filmen The Danish Girl.

Arr: Hallwylska Museet - the Hallwyl Museum, Skoklosters Slott, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Historiska museet

När: 27 juli 2018 14:00 - 3 augusti 2018 15:00

Var: Historiska museet Narvavägen 13-17, / Stockholm

Arrangör: Flera