Stoppa utvisningarna - Norrköping 25 juli


Sverige fortsätter att tvångsutvisa unga människor till Afghanistan - ett av världens farligaste länder - på grunder som inte är rättssäkra.

Hjälp oss att stoppa utvisningarna som pågår med oförminskad intensitet, trots att säkerhetsläget i Afghanistan försämras för varje dag, och trots den bristande rättssäkerheten i asylprocesserna.

Afghanistan är ett land i fullskaligt krig, därför ska alla utvisningar stoppas!

Föreningen Sverige för flyktingamnesti arbetar med två krav: - Stopp för alla utvisningar till Afghanistan. - Amnesti (permanenta uppehållstillstånd) för Sveriges ensamkommande ungdomar.

När: 25 juli 2018 11:00 - 25 juli 2018 20:00

Var: Migrationsverket Slottsgatan 82 / Norrköping

Arrangör: ECADA - European Citizens Against Deportation to Afghanistan och Sverige för flyktingamnesti