Kurser med feministiskt fokus


KVINNOFOLKHÖGSKOLANS kurser FEMINISTISKT FOKUS Antagning pågår! Under denna rubrik återfinner du Feministiskt fokus: Teater Feministiskt fokus: Film, text & performance Feministiskt fokus: Regi & ledarskap

Fyll i en ansökan redan idag. Därefter bjuds du in till en ANTAGNINGSWORKSHOP i början av augusti.

På den här kursen varvar du feministiska teoretiska studier med praktiskt teaterarbete och utvecklar såväl ditt skådespeleri som din teater- och genusteoretiska kunskap.

Det praktiska teaterarbetet på kursen utgår ifrån sceniska gestaltningsmetoder där det prövas – och omprövas! – olika strategier för att ta och ge plats åt såväl det privata som det politiska. Det praktiseras utifrån clowneri, mask och rörelse, med och utan manus, ibland utifrån klassiskt material och ibland utifrån collageteknik – alltid i samspel med publiken. Studerande läser och diskuterar olika feministiska och politiska teaterteoretiska texter och arbetar utifrån dessa med gestaltning, manusbearbetning, devising och föreställningsanalys.

Tillsammans undersöks den feministiska och politiska teaterhändelsen och tittar närmare på hur studenternas konstnärliga val påverkar publiken. Tanken med kursen är att du skall få fördjupa dig i feministiska teorier och samtidigt få redskap att omsätta dessa i scenisk praktik.

När: 25 juli 2018 19:00 - 7 augusti 2018 22:00

Var: Kvinnofolkhögskolan Första Långgatan 28B / Göteborg

Arrangör: Kvinnofolkhögskolan Göteborg